Do’s and don’ts med generativ AI

Sedan lanseringen av GitHub Copilot 2021 och ChatGPT 2022 har användandet av generativ AI i syfte att skriva kod blivit mer och mer vanligt. På ytan kan det verka nästan för bra för att vara sant; Be en chattbot att koda luffarschack i Python eller skapa ett formulär på din existerande hemsida och den kommer […]